Informujemy, że dnia 22 września 2020 r. (wtorek) odbędzie się Zebranie Wiejskie Sołectwa Wołowno, w terminie pierwszym o godzinie 18:45 lub w terminie drugim o godzinie 19:00 w świetlicy wiejskiej.

Głównym tematem zebrania będzie podział funduszu sołeckiego na rok 2021 wraz z przyjęciem uchwały oraz omówienie spraw bieżących.

Zapraszamy mieszkańców naszego sołectwa do uczestnictwa w spotkaniu z zachowaniem obostrzeń związanych z COVID-19, tj. obowiązkowymi maseczkami zasłaniającymi usta i nos oraz zachowaniem dystansu pomiędzy uczestnikami zebrania.